Nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla pierwszych uczniów 8 września 1945 roku.
Odczuwano radość, że po tylu latach niewoli mozna było kształtować osobowość polską na prastarych ziemiach piastowskich. Wspomnianego 8 września u wrót szkoły stanęło 51 uczniów. Początki pierwszej polskiej szkoły były trudne i złożone. Brak było podręczników, zeszytów i pomocy poglądowych, lecz z biegiem czasu przy wydatnej pomocy władz terenowych,  a w szczególności samych mieszkańców naszej wsi i młodzieży szkolnej te trudności pokonano. Liczba uczniów ulegała stałemu wzrostowi. zapisywano coraz to nowych, będących dziećmi osadników tych ziem. Po roku nauki było już 124 uczniów. Co roku przybywało klas, poprawiały się warunki pracy i nauki. Dużą ofiarność wykazali rodzice i nauczyciele. Stale powiększało się grono pedagogiczne. Przybywało nauczycieli różnych specjalności. W roku szkolnym 1949/50 po raz pierwszy powstała klasa VII. Oprócz działalości czysto pedagogicznej rozpoczyna się praca wychowawcza. Powstaje SKS, którego członkowie odnoszą się w 1954 roku sukcesy w piłce nożnej i "szczypiorniaku".
Lata pięćdziesiąte przynoszą zmiany nie tylko w szkolnictwie, ale w wielu dziedzinach życia w całym kraju. Od 1954 roku zakazano modlitwy w szkołach, a wprowadzono apele poranne.
Szkoła robi się coraz ciaśniejsza, więc 22 lutego 1960 roku Komitet Rodzicielski przedstawia propozycję budowy nowej szkoły. Niestety, do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizowac tego projektu. Nie budynek był tu jednak najważniejszy. Przyjęte plany działalności wychowawczej i dydaktycznej konsekwentnie realizowano. W 1971 roku otwarto Izbę Pamięci Narodowej, w której zgromadzono mnóstwo pamiątek uzyskanych od pionierów tych ziem. W 1974 roku, po reorganizacji województwa, powołana została instytucja Gminnego Dyrektora Szkół. W ten sposób do szkoły jeżowskiej zostają przyłączone inne placówki z okolicznych wsi. Dyrektorem Gminnym zostaje wybrana p. B. Pieńkowska. W tych latach kwitnie też spółdzielczość uczniowska. Prężnie działa również drużyna harcerska. 4 października 1977 roku otwarto harcówkę - miejsce spotkań harcerzy i instruktorów. Rok 1978/79 wnosi do szkolnictwa nastepne zmiany. Wprowadzony został mianowcie program zreformowanej szkoły dziesięcioletniej.
Nasza szkoła przeżyła i przetrwała niejedną reformę szkolnictwa. W 2000 roku utworzono Publiczne Gimnazjum, a tym samym powołano Zespół Szkół.