Informujemy, że zebrania klasowe w dniu 8 kwietnia 2019 r. są odwołane.

Zapraszamy do pobierania dokumentów (wniosku i ankiety) związanych z rekrutacją do Przedszkola w Jeżowie Sudeckim
Prosimy o składanie dokumentów zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Wszystkie pliki są w formacie pdf.
Oświadczenie woli rodzica
Kryteria rekrutacji
Wniosek do przedszkola
Deklaracja godzin pobytu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie samotne wychowanie dziecka
Oświadczenie uczęszczanie rodzeństwa
Oświadczenie o zatrudnieniu

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wynikają
z uchwały nr XLII/278/2018 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 7 listopada 2018 roku,
tzn. rodzice pokrywają koszty pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku przekroczenia obowiązkowego wymiaru bezpłatnych pięciu godzin (8:00 – 13:00) oraz koszty wyżywienia, które w tym roku szkolnym wynoszą 12 zł za dzień (całodzienne wyżywienie).

Deklaracja godzinowa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat za określone posiłki, z których dziecko będzie korzystało: 8:30 śniadanie, 11:00 zupa, 12:30 II danie, 14:30 podwieczorek.

Pobyt dziecka w godzinach 8:00 – 13:00 jest obowiązkowy (realizacja podstawy programowej). Każde uczęszczające do przedszkola dziecko będzie obowiązkowo korzystało ze śniadania i obiadu.