70 – lecie Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim

Lata nauki (szczególnie te w szkole podstawowej) to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka, szkoła bowiem, obok domu rodzinnego, to szczególne miejsce, które przygotowuje nas do długiej drogi w dorosłe życie i daje nadzieję na to, że jest to droga życiowego sukcesu.

8 września 1945 roku rozpoczęła się powojenna historia Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Z tej okazji 16 i 17 października 2015 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia szkoły, która była okazją do wspomnień, podziękowań i spotkania osób związanych ze szkołą. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława, następnie można było obejrzeć wystawy okolicznościowe obrazujące kolejne dziesięciolecia pracy szkoły i wziąć udział w uroczystej akademii oraz słodkim poczęstunku. Obchody zakończyły się balem przygotowanym przez przedstawicieli Rady Rodziców, w którym wzięli udział nie tylko absolwenci szkoły.

Jeżowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Nie sposób wymienić wszystkich tych, którzy zasłużyli się szkole i budowali jej świetność. Na przestrzeni lat było ich wielu, ich nazwiska widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym i w kronikach. Każdy z nich wniósł swoją cząstkę do historii jeżowskiej szkoły.

Można powiedzieć, że 70 – lat – to tylko tyle i aż tyle ! W historii ludzkości to niewiele, w życiu jednak jednego człowieka tyle wystarczy, by zamknąć je w jedną całość. W życiu jeżowskiej podstawówki to lata pracy ponad stu pięćdziesięciu pedagogów i kilkadziesiąt roczników uczniów każdego roku opuszczających jej mury, to codzienność i święta, zmiany i przebudowy, sukcesy i porażki. W ciągu tych lat doczekaliśmy się 3149 uczniów, 2301 absolwentów, zaś 9 obecnych pracowników Zespołu Szkół może poszczycić się zaszczytnym mianem absolwenta Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. Kiedyś mieściła się w jednym budynku, dzisiaj mieści się w trzech, korzystając z pięknej hali i boiska Orlik. Myślę jednak, że w istocie, mimo upływu lat, pozostała taka sama – może poszczycić się wieloma sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi, wykształconymi i zaangażowanymi w swoją pracę ludźmi oraz wspaniałymi wychowankami.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów – pracownikom Zespołu Szkół, uczniom, rodzicom, a przede wszystkim tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, uczestnicząc w uroczystościach, serdecznie dziękuję.

Anna Kędzierska – dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim

GALERIA