Drodzy rodzice i uczniowie,
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania.
Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską.
Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczania uczniów.
Nie istnieją przepisy upoważniające dyrektora szkoły do zawierania takich
umów w imieniu rodziców. Takich uprawnień nie ma także Rada Rodziców - nie może ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z tym Rada Rodziców informuje, że od września 2019
roku to rodzice decydują, czy ich dziecko będzie posiadało polisę
ubezpieczeniową i samodzielnie zawierają umowy dostosowane do ich potrzeb indywidualnych.

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim ul. Kręta 27A, Jeżów Sudecki, 58-521 Jeżów Sudecki reprezentowaną przez: Dyrektor – Anna Kędzierska

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkoła Podstawowa
w Jeżowie Sudeckim.
Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

 

 

70 – lecie Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim

Lata nauki (szczególnie te w szkole podstawowej) to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka, szkoła bowiem, obok domu rodzinnego, to szczególne miejsce, które przygotowuje nas do długiej drogi w dorosłe życie i daje nadzieję na to, że jest to droga życiowego sukcesu.

8 września 1945 roku rozpoczęła się powojenna historia Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Z tej okazji 16 i 17 października 2015 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia szkoły, która była okazją do wspomnień, podziękowań i spotkania osób związanych ze szkołą. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława, następnie można było obejrzeć wystawy okolicznościowe obrazujące kolejne dziesięciolecia pracy szkoły i wziąć udział w uroczystej akademii oraz słodkim poczęstunku. Obchody zakończyły się balem przygotowanym przez przedstawicieli Rady Rodziców, w którym wzięli udział nie tylko absolwenci szkoły.

Jeżowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Nie sposób wymienić wszystkich tych, którzy zasłużyli się szkole i budowali jej świetność. Na przestrzeni lat było ich wielu, ich nazwiska widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym i w kronikach. Każdy z nich wniósł swoją cząstkę do historii jeżowskiej szkoły.

Można powiedzieć, że 70 – lat – to tylko tyle i aż tyle ! W historii ludzkości to niewiele, w życiu jednak jednego człowieka tyle wystarczy, by zamknąć je w jedną całość. W życiu jeżowskiej podstawówki to lata pracy ponad stu pięćdziesięciu pedagogów i kilkadziesiąt roczników uczniów każdego roku opuszczających jej mury, to codzienność i święta, zmiany i przebudowy, sukcesy i porażki. W ciągu tych lat doczekaliśmy się 3149 uczniów, 2301 absolwentów, zaś 9 obecnych pracowników Zespołu Szkół może poszczycić się zaszczytnym mianem absolwenta Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. Kiedyś mieściła się w jednym budynku, dzisiaj mieści się w trzech, korzystając z pięknej hali i boiska Orlik. Myślę jednak, że w istocie, mimo upływu lat, pozostała taka sama – może poszczycić się wieloma sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi, wykształconymi i zaangażowanymi w swoją pracę ludźmi oraz wspaniałymi wychowankami.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów – pracownikom Zespołu Szkół, uczniom, rodzicom, a przede wszystkim tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, uczestnicząc w uroczystościach, serdecznie dziękuję.

Anna Kędzierska – dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim

GALERIA