Sonda

Z uwagi na szczególnie uciążliwe warunki atmosferyczne
oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, lekcje będą skrócone również w poniedziałek 17 czerwca.

Godziny lekcyjne:
1.7.45 - 8.15
2.8.20 - 8.50
3.9.00 - 9.30
4.9.45 - 10.15
5.10.20 - 10.50
6.11.00 - 11.30
7.11.35 - 12.05
8.12.10 - 12.40