Sonda

W dniu 27.01.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyła się pedagogizacja rodziców, opiekunów uczniów klas I-IV, w zakresie roli wychowania, dyscypliny w procesie wychowawczym, wychowania do wartości, wagi komunikacji z dzieckiem wspomagającej samokontrolę i umiejętność pokonywania trudności dydaktycznych. Zajęcia adresowane były do rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w sytuacjach  szkolnych i pozaszkolnych, zyskując realny wpływ za ich zachowanie i motywację do nauki.

Szkolenie przeprowadziła mgr pedagogiki specjalnej Pani Dorota Rzepczyńska (specjalność- resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele), trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą, stosujący metodę N. Rappaprt w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.

Joanna Bagińska

Pedagog