Sonda

W dniu 05.02.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji, mł. asp. Markiem Sadowskim, w zakresie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku: przypomniano o zasadach bezpiecznego zachowania, spędzania czasu wolnego, korzystania z Internetu, a także kontaktu z osobą obcą. Istotnym elementem spotkania było omówienie zjawiska agresji rówieśniczej, przemocy i konsekwencji prawnych.

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne odbyły się w dwóch grupach wiekowych:

Klasy V-VIII

1. Bezpieczeństwo w szkole i w czasie ferii zimowych;

2. Konsekwencje prawne przemocy i agresji;

3. Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, narkotyków, alkoholu;

Klasy I-IV

1. Bezpieczeństwo w szkole i w czasie ferii zimowych;

2. Stop przemocy i agresji;

Joanna Bagińska

Pedagog