Sonda

Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stanu pandemii COVID – 19 zakończenie roku szkolnego nie odbędzie się w dotychczasowej tradycyjnej formie. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody książkowe oraz dyplomy uczniowie klas ósmych odbiorą w piątek 26 czerwca 2020 roku o wyznaczonej godzinie (podanej indywidualnie każdemu uczniowi przez wychowawcę klasy ) w hali sportowej.


Po odbiór świadectw uczniowie klas ósmych wchodzą pojedynczo, bez rodziców, w maseczce, a bezpośrednio po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły. Jeśli zdarzy się, że uczniowie będą musieli poczekać na swoją kolej odbioru świadectwa, powinni przebywać na zewnątrz hali i zachowywać dystans społeczny.


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty będą do odbioru w Sekretariacie Szkoły od 31.07.2020r.


Uczniowie klas I – VII będą mogli odebrać swoje świadectwa promocyjne indywidualnie ( po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy – do dnia 23 czerwca 2020 roku ). Szczegóły odbioru świadectw dla uczniów klas I - VII zostaną podane w środę – 24 czerwca.


Prosimy o zabranie obuwia oraz okryć wierzchnich dzieci pozostawionych w świetlicy ( budynek Eurocentrum ) oraz szatni szkolnej do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Z góry dziękujemy!

 


Anna Kędzierska – dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego