Sonda

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020

 

  1. Klasy ósme odbierają świadectwa obowiązkowo, natomiast klasy  I – VII dobrowolnie.
  2. Zainteresowanych odbiorem dokumentu w innym terminie zobowiązuje się do ustalenia daty i godziny w sekretariacie szkolnym.
  3. Uczniowie odbierają świadectwa samodzielnie (bez rodziców). Świadectwa są wydawane przez wychowawców klas.
  4. Uczniów obowiązuje strój odświętny oraz maseczka.
  5. Uczniów klas ósmych obowiązuje długopis (konieczność potwierdzenia odbioru świadectwa i kopii).
  6. Harmonogram odbioru świadectw:

Budynek szkoły – aula

8.00 – klasa Ia,

8.15 – klasa Ib,

9.00 – klasa IIa

10.00 – klasa IIIa

11.00 – klasa IIIb

12.00 – klasa IV

Budynek Eurocentrum – świetlica

8.00 – klasa Va

9.00 - klasa Vb

10.00 – klasa VIa

11.00 – klasa VII