Sonda

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim
ogłasza nabór na stanowisko woźnej

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: woźna

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

3. Okres zatrudnienia: od 1 sierpnia 2020 r. – na czas nieokreślony

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny.

5. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - etat.

6. Zakres pracyutrzymanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania; usuwanie
na bieżąco wszelkich nieczystości i zabrudzeń; wykonywanie w razie potrzeby innych czynności porządkowych; systematyczna współpraca z opiekunami sal w zakresie utrzymania porządku, wyposażenia sal i zabezpieczenia sprzętu; pilnowanie porządku na wyznaczonych korytarzach podczas przerw lekcyjnych wraz z dyżurującym nauczycielem; dbanie o estetykę i porządek terenu wokół budynku, w tym na placu zabaw; zapewnienie w okresie zimowym drożności dojścia i wejścia do budynku.

 

SZCZEGÓŁY W WERSJI PDF