Sonda

 

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w związku ze wzrostem zakażeń COVID – 19 i niesprzyjającą aurą pogodową ograniczamy możliwość przebywania Państwa na terenie placówki.

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8:00 ( w godzinach 8:00 – 13:00 drzwi wejściowe do przedszkola będą zamknięte),

2. Rodzice wprowadzają dziecko do szatni, przebrane przekazują osobie wyznaczonej przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, która kieruje dziecko do sali. Rodzice nie poruszają się po części wspólnej budynku.

3. Wejście na teren przedszkola wyłącznie w maseczce ochronnej.

ZASADY ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

W GODZINACH 13:00 – 15:30

1. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem odbiór dziecka i wchodzi na teren szatni ( dotyczy grup młodszych: Jeżyki, Tygryski),

2. Rodzic informuje osobę będącą w biurze o chęci odebrania dziecka i udaje się do szatni
( dotyczy grup starszych: Motylki, Krasnoludki, Słoneczka),

3. Wejście na teren przedszkola wyłącznie w maseczce ochronnej.

W GODZINACH 15:30 – 16:30

1. Rodzic dzwonkiem sygnalizuje chęć odebrania dziecka i udaje się do szatni,

2. Wejście na teren przedszkola wyłącznie w maseczce ochronnej.