Sonda

 

Z uwagi na stan pandemii spotkania rodziców
w „otwarty poniedziałek”
19 października 2020 r.
będą odbywać się tylko w sytuacjach koniecznych
(o których decyduje indywidualnie wychowawca).