Sonda

 

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 9 listopada 2020 r. wszystkie klasy szkoły podstawowej będą realizowały naukę w trybie zdalnym.

W dniach 9-10 listopada zajęcia dla klas I-III będą umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce "Zdalne Nauczanie". Lekcje z wykorzystaniem platformy MS Teams zaczną obowiązywać od  16 listopada br.

W klasach IV - VIII wszystkie zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem platformy. Prosimy, aby uczniowie śledzili wiadomości pojawiające się na platformie teams oraz w dzienniku Librus.

Informujemy również, że dni 12 - 13 listopada są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Prosimy Państwa o współpracę i dopilnowanie, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach zgodnie z planem, a także zapoznawali się z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli oraz wychowawców klas. Szczegółowe informacje będą przekazane Państwu poprzez dziennik elektroniczny. W razie trudności i problemów ze sprzętem lub jego obsługą prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły