Sonda

Dyrektor szkoły: p. Anna Kędzierska

Z-ca dyrektora: p. Anna Bodnar


p. Bagińska Joanna - pedagog szkolny

p. Bednarz Ewa - wychowawca kl. VII A, nauczyciel języka angielskiego w klasach 1AiB, 2B, 4A, 5AiB, 7A i III AiB gr. zaawansowana

p. Breczko Artur - wychowawca kl. V B,  nauczyciel historii w klasach 4A, 5B, 6A, 7AiB, 8, III AiB, geografii w klasach 5AiB, 7AiB, 8 I III AiB

p. Choma Dagmara - wychowawca kl. VII B, nauczyciel języka angielskiego w klasach 2A, 3, 4B, 6, 7B, 8 I III AiB

p. Cimosz-Nowak Joanna - nauczyciel techniki w klasach 5 AiB

p. Drahan Anna -  wychowawca klasy IVB, nauczyciel języka niemieckiego w klasach 7AiB, 8 i III AiB, historii w klasach 4B, 5A, 6 i IIIB

p. Drahan Krystyna - nauczyciel świetlicy

p. Dziuda Barbara - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel wspomagający w klasie 2B

p. Gnat Bogumiła - wychowawca klasy III B gimnazjum, nauczyciel  fizyki w klasach 7AiB, 8 I III AiB oraz matematyki w klasach 5 AiB, 7 AiB

p. Janik Monika - wychowawca klasy IA, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

p. Jóźwicka-Wolska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

p. Kozyra Zuzanna - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel wspomagający w klasie 1B

p. Kruze – Szmel Maryla  -   nauczyciel przyrody w klasach 4B i 6, biologii w klasach 5b, IIIAiB oraz chemii 7AiB, 8 i III AiB

p. Kupczyk Agata - wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii w klasach 1A, 2B i 6 oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

p. Lis Adrian  -  nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 4AiB, III AiB, nauczyciel świetlicy

p. Łukomska Karolina - nauczyciel świetlicy

p. Mackiewicz Sylwia - wychowawca kl. IIA,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć technicznych/techniki w klasach 4AiB, 6, III AiB i EDB w klasach 8 i III AiB

p. Maćków Elżbieta - wychowawca klasy IB, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy

p. Majtczak Iwona - nauczyciel języka polskiego w klasach 4B, 5A, 7A i IIIA i WOS-u w klasach 8 i III AiB

p. Malinowska Justyna - logopeda

p. Marszałek Agnieszka -  nauczyciel muzyki i plastyki w klasach 1A, 2A, 4-7 i zajęć artystycznych w III AiB

p. Miszczak-Grondowy Joanna - wychowawca kl. VIII, nauczyciel biologii w klasie 7A i 8 oraz informatyki w klasach 4AiB, 5B i 8

p. Nidrych Agata - nauczyciel religii w klasach 1B, 2A, 3, 4AiB, 5AiB, 7AiB, 8 i III AiB

p. Owczarczyk Beata - wychowawca kl. VI, nauczyciel matematyki w klasach 4B, 6, 8 i III A,B

p. Prugar Małgorzata - nauczyciel biblioteki

p. Rosołowska Anetta - wychowawca kl. V A,  nauczyciel języka polskiego w klasach 4A, 5A, 6, 7B i IIIB

p. Słabicka Joanna - wychowawca kl. II A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie

p. Renata Sobańska-Puk - wychowawca klasy IVA, nauczyciel przyrody w klasie 4A, biologii w klasie 5A i 7B, nauczyciel świetlicy i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

p. Sos Zbigniew -  wychowawca kl. III A gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 4A, 5A, 7B, 8 i IIIA, B

p. Sowińska Agnieszka - nauczyciel świetlicy i wychowania fizycznego w klasach 4B, 5B, 6 i 7A