Sonda

 

Szanowni Państwo,

od wtorku, 4 maja  2021 roku, uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę
w trybie stacjonarnym.

Uczniowie klas IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej.

Szczegółowe informacje na temat nauki klas IV - VIII w formie hybrydowej
( od 17 maja br. ) zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły oraz odczytywanie wiadomości wysyłanych przez dziennik elektroniczny.

WAŻNE!

Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
W szkole obowiązują procedury wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły we wrześniu. Prosimy o zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego.
Lekcje odbywają się według dotychczasowego planu zajęć.