Sonda

Poniżej dostępna jest lista  programów nauczania obowiązujących na lata  2016 - 2019. Wszystkie pliki są dostępne w formacie pdf. Do przeglądania plików jest wymagany program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać stąd