Sonda

Aktualności

W związku z dużą absencją nauczycieli część zajęć lekcyjnych jest odwołana. Wszystkie zastępstwa są na bieżąco umieszczane w dzienniku elektronicznym i będą się pojawiać w formie komunikatów na platformie Teams.

 

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 9 listopada 2020 r. wszystkie klasy szkoły podstawowej będą realizowały naukę w trybie zdalnym.

W dniach 9-10 listopada zajęcia dla klas I-III będą umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce "Zdalne Nauczanie". Lekcje z wykorzystaniem platformy MS Teams zaczną obowiązywać od  16 listopada br.

W klasach IV - VIII wszystkie zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem platformy. Prosimy, aby uczniowie śledzili wiadomości pojawiające się na platformie teams oraz w dzienniku Librus.

Informujemy również, że dni 12 - 13 listopada są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Prosimy Państwa o współpracę i dopilnowanie, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach zgodnie z planem, a także zapoznawali się z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli oraz wychowawców klas. Szczegółowe informacje będą przekazane Państwu poprzez dziennik elektroniczny. W razie trudności i problemów ze sprzętem lub jego obsługą prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły

W razie kłopotów i wątpliwości podczas poruszania się na platformie Teams proszę zapoznać się z procedurą logowania i używania konta. Szczególnie polecamy obejrzeć krótkie, lecz merytoryczne, pomocne i łatwe do zrozumienia filmy instruktażowe, oto przykładowe linki:

  1. Jak ZALOGOWAĆ SIĘ do szkoły przez Microsoft Teams? [Poradnik dla Uczniów] https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko
  2. Pierwsze logowanie do Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=6zDlUQvNJ1M
  3. Pierwsze logowanie i ustawienia konta. https://www.youtube.com/watch?v=nJxyQKpFCY4
  4. Dlaczego mam problem z logowaniem do aplikacji Microsoft Teams? https://support.microsoft.com/pl-pl/office/dlaczego-mam-problem-z-logowaniem-do-aplikacji-microsoft-teams-a02f683b-61a3-4008-9447-ee60c5593b0f

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br. przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola i placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy – w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie: aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych). Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą] podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Wniosek o wypożyczenie laptopa

Regulamin wypożyczenia sprzętu