Sonda

Aktualności

Wójt Gminy Jeżów Sudecki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Zarządzenie Wójta Gminy Jeżów Sudecki Nr 13/2021 z dn. 6.04.2021

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie RODO

 

Drodzy Przedszkolacy, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim

Życzę, aby Święta Wielkanocne były przepełnione wiarą i nadzieją na lepsze jutro, by upłynęły przede wszystkim w zdrowiu i spokoju.

Anna Kędzierska – dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01 kwietnia do 06 kwietnia włącznie.
Zdalne zajęcia uczniowie rozpoczynają w środę 7 kwietnia.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Nowe obostrzenia rządu  związane z pandemią COVID - 19 wprowadzają od 22 marca 2021 r. naukę zdalną dla wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych. Przedłużeniu podlega  również nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII.  Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole przewidziane jest do 11 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że nauka zdalna będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni

W związku z wprowadzonym od 20.03.2021 r. lockdownem zostaje wydłużony termin składania wniosków elektronicznych o wydanie karty biletu elektronicznego Seb@ do dnia 09.05.2021 r. Wszelkie wizyty w Centrum Obsługi Klienta prosimy umawiać telefonicznie pod nr 75 76 48 736 wew. 115


Na mocy Uchwały 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 roku uległy modyfikacji przepisy Cennika przewozu osób i bagażu autobusami MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zmiana polega na wprowadzeniu uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych i uczących się na obszarze funkcjonowania porozumienia międzygminnego, tj. obejmującego administracyjnie teren:

- Miasta Jeleniej Góry,

- Gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn,

- Gminy Miejskiej Piechowice.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 Cennika uprawnienie będą mogły uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez odpowiednią szkołę. W celu wylegitymowania się ucznia przysługującym uprawnieniem, MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest zobowiązana wydać stosowną kartę biletu elektronicznego.

Biorąc pod uwagę rozmiar przedsięwzięcia związany z wydaniem kart biletów elektronicznych dla dzieci korzystających z komunikacji miejskiej oraz niesprzyjający temu okres pandemii, a także obowiązujące obostrzenia mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia COVID-19, proponujemy Państwu skorzystanie wyłącznie z platformy elektronicznej https://seba.mzk.jgora.pl.

Schemat postępowania przedstawia się następująco:

Dziecko posiada kartę wydaną w okresie przed 1 stycznia 2021 roku.

1. Uzyskać ze szkoły potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia w dowolnej formie oświadczenia, zaświadczenia podbitego przez Szkołę.

2. Przyjść do Centrum Obsługi Klienta (Wolności 145, Jelenia Góra) z kartą biletu elektronicznego dziecka, potwierdzeniem zamieszkania uzyskanym ze szkoły i ważną legitymacją szkolną. Na podstawie tych dokumentów zostanie zapisane za karcie uprawnienie do przejazdów bezpłatnych.

3. Podczas wizyty w Centrum Obsługi Klienta zostaną także zaktualizowane dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dziecko nie posiada karty.

1. Wypełnić wniosek na https://seba.mzk.jgora.pl/Wniosek .

· w celu właściwego wypełnienia wniosku należy przygotować: cyfrowe zdjęcie w proporcji 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli - "JPEG", które winno zostać dołączone do składanego wniosku. Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

· w pozycji „Rodzaj uprawnienia” należy wybrać z listy rozwijanej termin – bezpłatny,

· w pozycji „Rodzaj dokumentu” należy wybrać z listy rozwijanej termin – legitymacja szkolna,

· w pozycji „Numer dokumentu” należy uzupełnić poprzez wpisanie numeru legitymacji,

· w pozycji „koniec ważności uprawnienia” należy wpisać termin 30 września spodziewanego roku zakończenia edukacji w danej szkole, np. dla dzieci które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku 2020 w szkole podstawowej – spodziewanym terminem zakończenia będzie 30.09.2028,

· w pozycji „Szkoły” – należy wybrać szkołę z listy rozwijanej, dane adresowe placówki zostaną uzupełnione przez system.

2. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku informacje będą podlegały przetwarzaniu przez Spółkę w celu wydania karty.

3. Termin składania wniosków elektronicznych został przedłużony do  09.05.2021 r.

4. Odbiór karty biletu elektronicznego będzie odbywał się w szkole po uprzednio wysłanej informacji do rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Mając na uwadze powyższe prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci, aby dane wprowadzane we wnioskach i podawane w momencie wyrabiania/ aktualizowania kart biletu elektronicznego były pełne i prawdziwe. W sytuacji zmiany szkoły i/lub adresu zamieszkania dziecka zobowiązujemy Państwa do ich aktualizacji.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 75-7648736 wew. 115 oraz elektronicznie pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

UWAGA!

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 17-19 marca 2021 r. Egzamin będzie przeprowadzony w szkole,
w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Harmonogram egzaminu próbnego:
17 marca 2021 środa), godz. 9:00 – język polski
18 marca 2021 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
19 marca 2021 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Szczegółowe informacje przekażemy uczniom i rodzicom w wiadomości zamieszczonej w dzienniku elektronicznym.