Sonda

Wydarzenia

19 października br. uczniowie klas 1a i 1b zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Ze względu na panująca epidemię każda klasa była w auli osobno bez obecności rodziców i starszych kolegów. Uczniowie wykazali się wiedzą nt. zasad panujących w szkolnej rodzinie. Po słowach ślubowania pani dyrektor Anna Kędzierska dokonała pasowania każdego ucznia wielkim ołówkiem oraz wręczyła klucz do wiedzy.

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Jednak w tym roku, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, nie było uroczystego apelu, a jedynie krótki montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów pod opieką p. Anny Szewczuk. Krótki występ wykonany został z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

2 października 2020r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Akcja była dużym szkolnym wydarzeniem. Zorganizowano liczne przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia - w trakcie zabaw i na lekcjach. Nawet pierwszoklasiści mogli wykazać się znajomością tabliczki (dodawania). Starsi uczniowie stali się egzaminatorami i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia kolegów oraz dorosłych.

 

 

23.09.2020r. odbyły się pokazy chemiczne – energia, zorganizowane w ramach projektu „Szkoły Wysokich Lotów", które pozwoliły uczniom na obserwowanie czasami niewidocznych „gołym okiem” zjawisk zachodzących w przyrodzie, maszynach, silnikach itp. Zarówno najmłodsi jak i najstarsi uczniowie z  zaciekawieniem obserwowali kolejne doświadczenia wykonywane przez prowadzących.

Galeria

 

Akcja Sprzątanie świata odbyła się już po raz 27. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły także włączyli się w akcje sprzątania. W tym roku szczególną uwagę poświęcono plastikowi i hasło tegorocznej akcji to „Plastik? Redukuję. Rezygnuję. Segreguję”. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki. Możemy jednak zredukować zużycie plastiku lub zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.

Galeria

 

W dniu 09.09.2020 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami policji w zakresie bezpieczeństwa.

Tematyka prelekcji:
1. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i w drodze ze szkoły.
2. Bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych, poboczy i w środkach komunikacji(samochód, autobus).
3. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy, Cyberprzemocy- odpowiedzialność karna nieletnich, bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych.
4. Zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych- dopalaczy, narkotyków, alkoholu, nikotyny- konsekwencje prawne z tytułu posiadania lub dystrybucji środków psychoaktywnych.

Joanna Bagińska

Pedagog

 

Galeria

 

Owocna praca domowa.

Prace uczniów klasy VI a z lektury "Janko Muzykant".

Galeria