Sonda

Rekrutacja 2021/2022

System zapisów uczniów do klas I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2021/2022: kliknij aby pobrać

Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej: Kliknij, aby pobrać

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki (dzieci spoza obwodu): Kliknij, aby pobrać

Oświadczenie woli: Kliknij, aby pobrać

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim oraz Przedszkola w Jeżowie Sudeckim:

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 wraz z harmonogramem - Pobierz

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

 

Druk upoważnienia do odbioru dziecka/dzieci z Przedszkola w Jeżowie Sudecki  w wersji pdf - POBIERZ

Przedszkole w Jeżowie Sudeckim będzie czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 6.30 do 16.30.