Sonda

Pedagog

 

W dniu 07.10.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie  przedstawiciela policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,  sierż. sztab. Iwoną Demkowicz, z uczniami w zakresie bezpieczeństwa:

1. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i w drodze ze szkoły.

2. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy, Cyberprzemocy- odpowiedzialność karna nieletnich (niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, kradzieże, bójki, wyzwiska w stosunku do rówieśników i nauczycieli).

4. Zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych- dopalaczy, narkotyków, alkoholu, nikotyny- konsekwencje prawne z tytułu posiadania lub dystrybucji środków psychoaktywnych.

Z uwagi na sytuację pandemii, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, spotkanie przeprowadzono  z zachowaniem środków ostrożności: prelekcja odbyła się w auli szkolnej, pomieszczenie było wietrzone, zdezynfekowane, uczniowie mieli założone maseczki, podzieleni byli na grupy, zajmowali, co drugie miejsce, wyznaczone terminy zmian zespołów ustalone były tak, by uczniowie się nie mijali.

Joanna Bagińska

Pedagog

W dniu 05.02.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji, mł. asp. Markiem Sadowskim, w zakresie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku: przypomniano o zasadach bezpiecznego zachowania, spędzania czasu wolnego, korzystania z Internetu, a także kontaktu z osobą obcą. Istotnym elementem spotkania było omówienie zjawiska agresji rówieśniczej, przemocy i konsekwencji prawnych.

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne odbyły się w dwóch grupach wiekowych:

Klasy V-VIII

1. Bezpieczeństwo w szkole i w czasie ferii zimowych;

2. Konsekwencje prawne przemocy i agresji;

3. Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, narkotyków, alkoholu;

Klasy I-IV

1. Bezpieczeństwo w szkole i w czasie ferii zimowych;

2. Stop przemocy i agresji;

Joanna Bagińska

Pedagog

 

 

W dniu 21.11.2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jeleniej Górze, asp. sztab. Danutą Głowacką oraz dzielnicowym z Komisariatu I w Jeleniej Górze, st. sierż. Pawłem Zajączkowskim, w ramach kontynuacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w Internecie: cyberzagrożeń, hejtu, mowy nienawiści, odpowiedzialności karnej za przestępstwa internetowe ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących form przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego:

-pisanie obraźliwych, wulgarnych komentarzy i wyzwisk, nękania, straszenia, publikowania ośmieszających zdjęć i filmów, szantażu, podszywania się pod kogoś innego, z uczniami klas: VII-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, przejawy demoralizacji dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem uzależnień oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa internetowe.

Joanna Bagińska

 

 W dniu 18.11.2019 r. odbyło się z spotkanie przedstawicieli policji z rodzicami uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DRUGSTOP– transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości w zakresie problematyki narkotykowej i jej ograniczanie, przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. W trakcie spotkania funkcjonariusze przedstawili założenia projektu oraz prezentowali rekwizyty znajdujące się w specjalnie przygotowanej na ten cel walizce edukacyjnej zawierającej przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Joanna BagińskaW dniu 25.09.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, sierż. szt. Beaty Sosulskiej–Baran, dzielnicowymi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, mł. asp. Markiem Sadowskim oraz st. sierż. Pawłem Zajączkowskim, w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”.

Spotkanie przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: I-IV, V-VIII. W grupie I-IV została przeprowadzona rozmowa dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły, bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i w drodze ze szkoły. Funkcjonariusze omówili ,,bezpieczne zachowanie”:

Ø  w szkole, bez stosowania przemocy;

Ø  na drodze, zasadności wyposażenia w elementy odblaskowe;

Ø  podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem;

Ø  bezpiecznego zachowania na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach, z uwzględnieniem wyposażenia roweru i rowerzysty;

Ø  w domu, na placu zabaw, boisku szkolnym podczas zabawy;

Ø  powiadamianie służb ratunkowych i przypomnienie numerów alarmowych: 112,  998, 999.

Podczas spotkania funkcjonariusze policji zwrócili szczególną uwagę na obowiązek noszenia przez pieszych, po  zmroku i poza strefą zabudowaną, elementów odblaskowych, kamizelek, których zakup jest stosunkowo niski, a może ocalić zdrowie i życie. Ponadto, omówiono rolę i zadania policjanta,
ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicowego, na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

W grupie V-VIII omówiono ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie przemocy, agresji, odpowiedzialność karna nieletnich. Także, profilaktykę uzależnień - konsekwencje prawne związane z używaniem dopalaczy, narkotyków, alkoholu, nikotyny.

 

Joanna Bagińska

Pedagog szkolny

 


W ramach współpracy z Fundacją Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego wzięli  udział  w  akcji „Bezpieczna  droga  do  szkoły”.  Podczas prelekcji,  która  odbyła  się 8.02.2018r.
p. Krystyna Drahan – pedagog szkolny i p. Sylwia Mackiewicz – nauczyciel techniki, przeprowadziły zajęcia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie mogli wykazać się znajomością zasad przechodzenia przez ulicę, poruszania się chodnikiem, poboczem, a także w różnych warunkach pogodowych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał przekazane przez Fundację „Kubuś” znaczki odblaskowe.

Więcej informacji o akcji na www.fundacja-kubus.pl

Sylwia Mackiewicz

 

13.12.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej z kl. IVa, przedstawicielki chóru szkolnego z kl. IIIa/IIIb gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym pojechali do Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

W ramach akcji wolontariatu - pomocy dla osób potrzebujących wsparcia „Szlachetna paczka” uczniowie zawieźli artykuły spożywcze, artykuły do higieny oraz materiały do zajęć terapeutycznych zebrane przez uczniów naszej szkoły.Przedstawili program artystyczny, śpiewali kolędy , wygłaszali wiersze związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Każdy z mieszkańców został obdarowany ozdobami świątecznymi przygotowanymi przez uczniów.  Wspólne kolędowanie, rozmowy sprawiły ludziom starszym wiele radości, i sprawiły, że na ich twarzach pojawił się uśmiech. uśmiechu na twarzy i radości.

Takie działania podejmowane w szkole dowodzą, iż nasi uczniowie wykazują się zaangażowaniem, są pełni pasji, chcą nieść pomoc, włączając się w pomoc innym. Jest to aktywność, która wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Dziękujemy rodzicom, uczniom, nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji takich działań.

Pedagog szkolny K. Drahan