Sonda

Pedagog

W dniu 05.02.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji, mł. asp. Markiem Sadowskim, w zakresie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku: przypomniano o zasadach bezpiecznego zachowania, spędzania czasu wolnego, korzystania z Internetu, a także kontaktu z osobą obcą. Istotnym elementem spotkania było omówienie zjawiska agresji rówieśniczej, przemocy i konsekwencji prawnych.

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne odbyły się w dwóch grupach wiekowych:

Klasy V-VIII

1. Bezpieczeństwo w szkole i w czasie ferii zimowych;

2. Konsekwencje prawne przemocy i agresji;

3. Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, narkotyków, alkoholu;

Klasy I-IV

1. Bezpieczeństwo w szkole i w czasie ferii zimowych;

2. Stop przemocy i agresji;

Joanna Bagińska

Pedagog

 

 

W dniu 21.11.2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jeleniej Górze, asp. sztab. Danutą Głowacką oraz dzielnicowym z Komisariatu I w Jeleniej Górze, st. sierż. Pawłem Zajączkowskim, w ramach kontynuacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w Internecie: cyberzagrożeń, hejtu, mowy nienawiści, odpowiedzialności karnej za przestępstwa internetowe ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących form przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego:

-pisanie obraźliwych, wulgarnych komentarzy i wyzwisk, nękania, straszenia, publikowania ośmieszających zdjęć i filmów, szantażu, podszywania się pod kogoś innego, z uczniami klas: VII-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, przejawy demoralizacji dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem uzależnień oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa internetowe.

Joanna Bagińska

 

 W dniu 18.11.2019 r. odbyło się z spotkanie przedstawicieli policji z rodzicami uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DRUGSTOP– transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości w zakresie problematyki narkotykowej i jej ograniczanie, przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. W trakcie spotkania funkcjonariusze przedstawili założenia projektu oraz prezentowali rekwizyty znajdujące się w specjalnie przygotowanej na ten cel walizce edukacyjnej zawierającej przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Joanna BagińskaW dniu 25.09.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, sierż. szt. Beaty Sosulskiej–Baran, dzielnicowymi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, mł. asp. Markiem Sadowskim oraz st. sierż. Pawłem Zajączkowskim, w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”.

Spotkanie przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: I-IV, V-VIII. W grupie I-IV została przeprowadzona rozmowa dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły, bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i w drodze ze szkoły. Funkcjonariusze omówili ,,bezpieczne zachowanie”:

Ø  w szkole, bez stosowania przemocy;

Ø  na drodze, zasadności wyposażenia w elementy odblaskowe;

Ø  podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem;

Ø  bezpiecznego zachowania na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach, z uwzględnieniem wyposażenia roweru i rowerzysty;

Ø  w domu, na placu zabaw, boisku szkolnym podczas zabawy;

Ø  powiadamianie służb ratunkowych i przypomnienie numerów alarmowych: 112,  998, 999.

Podczas spotkania funkcjonariusze policji zwrócili szczególną uwagę na obowiązek noszenia przez pieszych, po  zmroku i poza strefą zabudowaną, elementów odblaskowych, kamizelek, których zakup jest stosunkowo niski, a może ocalić zdrowie i życie. Ponadto, omówiono rolę i zadania policjanta,
ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicowego, na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

W grupie V-VIII omówiono ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie przemocy, agresji, odpowiedzialność karna nieletnich. Także, profilaktykę uzależnień - konsekwencje prawne związane z używaniem dopalaczy, narkotyków, alkoholu, nikotyny.

 

Joanna Bagińska

Pedagog szkolny

 


W ramach współpracy z Fundacją Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego wzięli  udział  w  akcji „Bezpieczna  droga  do  szkoły”.  Podczas prelekcji,  która  odbyła  się 8.02.2018r.
p. Krystyna Drahan – pedagog szkolny i p. Sylwia Mackiewicz – nauczyciel techniki, przeprowadziły zajęcia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie mogli wykazać się znajomością zasad przechodzenia przez ulicę, poruszania się chodnikiem, poboczem, a także w różnych warunkach pogodowych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał przekazane przez Fundację „Kubuś” znaczki odblaskowe.

Więcej informacji o akcji na www.fundacja-kubus.pl

Sylwia Mackiewicz

 

13.12.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej z kl. IVa, przedstawicielki chóru szkolnego z kl. IIIa/IIIb gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym pojechali do Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

W ramach akcji wolontariatu - pomocy dla osób potrzebujących wsparcia „Szlachetna paczka” uczniowie zawieźli artykuły spożywcze, artykuły do higieny oraz materiały do zajęć terapeutycznych zebrane przez uczniów naszej szkoły.Przedstawili program artystyczny, śpiewali kolędy , wygłaszali wiersze związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Każdy z mieszkańców został obdarowany ozdobami świątecznymi przygotowanymi przez uczniów.  Wspólne kolędowanie, rozmowy sprawiły ludziom starszym wiele radości, i sprawiły, że na ich twarzach pojawił się uśmiech. uśmiechu na twarzy i radości.

Takie działania podejmowane w szkole dowodzą, iż nasi uczniowie wykazują się zaangażowaniem, są pełni pasji, chcą nieść pomoc, włączając się w pomoc innym. Jest to aktywność, która wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Dziękujemy rodzicom, uczniom, nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji takich działań.

Pedagog szkolny K. Drahan

 

20 września br. najmłodsi uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym KIP Jelenia Góra młodszym aspirantem Markiem Sadowskim. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Bezpieczna droga dziecka do szkoły - zagrożenia”, podczas którego najmłodsi mogli wykazać się umiejętnością obrony przed atakiem psa, zachowaniem się wobec osoby nieznajomej oraz przypomnieć sobie zasady prawidłowego poruszania się jako pieszego w ruchu drogowym.