Przedstawiamy ważne terminy obowiązujące w II półroczu roku szkolnego:

do 11 maja 2021 r. godz. 10.00 – wystawienie proponowanych ocen rocznych.

do 17 maja 2021 r. – powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych/ nieklasyfikowaniu.

do 11 czerwca 2021 r. godz. 10.00 – wystawienie ocen rocznych.

17 czerwca 2021 r. – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej