W dniu 18.11.2019 r. odbyło się z spotkanie przedstawicieli policji z rodzicami uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DRUGSTOP– transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości w zakresie problematyki narkotykowej i jej ograniczanie, przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. W trakcie spotkania funkcjonariusze przedstawili założenia projektu oraz prezentowali rekwizyty znajdujące się w specjalnie przygotowanej na ten cel walizce edukacyjnej zawierającej przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Joanna Bagińska