W dniu 07.10.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie  przedstawiciela policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,  sierż. sztab. Iwoną Demkowicz, z uczniami w zakresie bezpieczeństwa:

1. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i w drodze ze szkoły.

2. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy, Cyberprzemocy- odpowiedzialność karna nieletnich (niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, kradzieże, bójki, wyzwiska w stosunku do rówieśników i nauczycieli).

4. Zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych- dopalaczy, narkotyków, alkoholu, nikotyny- konsekwencje prawne z tytułu posiadania lub dystrybucji środków psychoaktywnych.

Z uwagi na sytuację pandemii, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, spotkanie przeprowadzono  z zachowaniem środków ostrożności: prelekcja odbyła się w auli szkolnej, pomieszczenie było wietrzone, zdezynfekowane, uczniowie mieli założone maseczki, podzieleni byli na grupy, zajmowali, co drugie miejsce, wyznaczone terminy zmian zespołów ustalone były tak, by uczniowie się nie mijali.

Joanna Bagińska

Pedagog